Kurumsal

Kuruluş ve Amaçlarımız

  • AHD; açılımıyla Ankara Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, 2018 yılında hayvansever kurucu üyeler ve gönüllü veterinerlerin bir araya gelmesi ile kuruldu.
  • Derneğimiz, temel olarak sahipsiz hayvanların barınaklara yerleştirilip refah seviyeleri yüksek bir şekilde yaşayabilmelerini mümkün kılmayı ve "Satın alma, sahiplen.!" sloganının zihinlerde yer edinmesini sağlayarak bu görünmez dostlarımızı görünür hale getirmeyi amaçlamaktadır.
  • Kamuoyunda farkındalık yaratarak, sokak hayvanlarına gereken dikkati çekebilmek için projeler hazırlamaktadır.
  • Nihayetinde toplumumuzun, her gün her yerde görebileceğimiz bu minik dostlarımızın da bir can taşıdığının ayırdına varabilmesini sağlamak, AHD'nin en büyük amacıdır.

Hakkımızda

AHD; açılımıyla Ankara Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, 2018 yılında hayvansever kurucu üyeler ve gönüllü veterinerlerin bir araya gelmesi ile kuruldu.

Yönetim Kurulu

Asli Üyeler

Emrah Keskin

Kurucu

03.08.1986 tarihinde Ankara'da doğan Emrah Keskin, liseyi Tuzluçayır Fen Lisesinde tamamlayıp, Ankara Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olmuştur. Üniversite zamanında sahip olduğu "Dost" isimli köpeğini erken ve trajik bir şekilde kaybettikten sonra, kendi imkanları dahilinde sahipsiz hayvanlar için çalışmalara başlamıştır. Zamanla bu konuda daha aktif olabilen Emrah Keskin; şuanki AHD kurucu üyeleri ile tanışmış ve onlara yaptıkları çalışmalar için desteklerde bulunmuştur. Şartlar müsait olduğunda AHD'yi kurarak, tüm kurucu üyeleri bir çatı altında toplamıştır ve hayvanlar için daha güçlü ve etkili çalışmalar yapılabilmesinin önünü açmıştır.

Hasan Uzun

Üye

Trabzon'da doğup büyüyen Hasan Uzun, 2018 yılında Gazi Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Şimdilerde Ankara Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. Yaratıcı bir hayvansever olarak, AHD ailesinde bir çok projeye fikir babalığı yapmış ve ön ayak olmuştur.

Beytullah Acar

Üye

8 Aralık 1995'te Adana'da doğan Beytullah Acar, ortaöğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sürdürmektedir. Üniversitesi içerisindeki Minik Dostlar kulübünün başkanlığı yapmaktadır. Yürütmekte olduğu " Bir Pati Bir Dost " projesi vesilesiyle Emrah Keskin ile tanışmış ve AHD çatısı altında daha geniş kapsamlı faaliyetler göstermeye karar vermiştir.

Cihad Atahan Mutlu

Üye

19.02.1993'te Elazığ'da doğan Cihad Atahan Mutlu, ortaöğrenimini Beydağı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İstatistik bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Üniversite hayatında sahipsiz hayvanlar için faaliyet gösteren bir çok projeye dahil oldu ve Emrah Keskin ile tanışmasından sonra AHD bünyesinde çalışmalar göstermeye başladı.

Abdullah Sarıkaya

Üye

15 Ağustos 1993'de Malatya'da doğan Abdullah Sarıkaya, ortaöğretimini Turgut Özal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Şuanda Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi bölümünde öğrenimini sürdüren Abdullah Sarıkaya, Emrah Keskin ile iletişime geçerek, Sivas'ta düzenlediği sosyal sorumluluk projelerine destek olmasını sağlamıştır. Şimdilerde AHD bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Ne üzücüdür ki, her gün sokakta, caddelerde, bir çok yerde görebileceğimiz sahipsiz hayvanlar, toplumumuzun çoğunluğu tarafından önemsenmemekle beraber, bir sorun olarak görülmektedir. Şiddete uğrarlar, yardıma muhtaç oldukları halde görmezden gelinirler. Ve maalesef ki, kötü niyetli insanlar tarafından çıkar amacı güdülerek, dövüştürülerek katledilirler.

Politikalar ve yasalar; sokak hayvanlarını koruma ve yaşatma konusunda yeterli gözükse de, denetimsiz barınaklarda ölüme terkedilen bir çok hayvan vardır ve gereken önem gösterilmediğinden bu vehim durum uzun zamandır süregelmektedir.

Öte yandan; halihazırda ağır şartlarda yaşam savaşı veren sokak hayvanlarının kontrol altında olmadan üreyişlerinin sonucunda; doğan yavrularda hayata tutunamamakta; açlık ve hastalığa mahkum olmaktadır. Olması gereken; sağlıklı bir şekilde kısırlaştırılmalarıdır.

Tüm bu problemleri görmezden gelmek; aramızda dolaşan bu minik dostlarımızı onları bekleyen kötü sonlara terketmek, insani, ahlaki ve toplumsal yönden kesinlikle kabul edilebilir bir davranış değildir.

AHD; Ankara Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği olarak, ülkemizdeki sahipsiz hayvanlar sorunsalına daha yakın perspektiften bakarak bu konuya olabildiğince makul çözümler getirmek, iyi şartlarda bakımlarını sağlamak, refah seviyelerini arttırarak onlara daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyoruz.

Projelerimizi; kısa filmler, farkındalık çalışmaları, tiyatrolar ve konserler ile besleyerek daha geniş kitlelere ulaştırmak, uluslararası kamuoyunun dikkatini bu yöne çekmek, minik dostlarımız için yapılabilecek en doğru davranışlardan biri olacaktır.

Tüm bu hedeflerin hayata geçirilebilmesi ve eksiksiz uygulanabilmesi, ancak hepimizin duyarlılığı ile mümkündür.

ÜST